Datenschutz

So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť Card Casino alebo jej zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@cardcasino.sk alebo písomne na adresu spoločnosti Card Casino Bratislava – CARD CASINO s.r.o., Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava.

Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.