Ochrana osobných údajov

So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť Card Casino alebo jej zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@cardcasino.sk alebo písomne na adresu spoločnosti Card Casino Bratislava – CARD CASINO s.r.o., Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava.

Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.